ระบบกิจกรรมชุมนุม ฟรี สำหรับโรงเรียนใน สพม. 19

ระยะเวลาให้บริการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2568 (2 ปี)
(เฟส 1 พิจารณาต่ออายุในระหว่างการใช้งาน)

ระบบกิจกรรมชุมนุมเวอร์ชั่นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น 3.9) และอัพเดตตลอดการใช้งาน
รายละเอียดระบบกิจกรรมชุมนุม https://corenetth.com/clubonline/
ให้บริการโดย คอร์เน็ต | CORENET-TH

ส่งข้อความ