การอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ (สำหรับหน่วยงานที่เคยขอใช้บริการแบบฟรี)

การอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ (สำหรับหน่วยงานที่เคยขอใช้บริการแบบฟรี)

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมในเวอร์ชั่นล่าสุด เป็นการให้บริการผ่านคลาวด์ ให้ชำระเฉพาะค่า server 1500 บาท / 1 ปี (ไม่รวมการ support,ไม่รวมโดเมน) และจะได้รับ sub domain (xxxx.corenetth.com) ซึ่งสามารถใช้โดเมนย่อย (sub domain) ของโรงเรียนได้ โรงเรียนจะได้รับบัญชีผู้ใช้งานในระดับผู้ดูแลระบบและชื่อผู้ใช้งานในการจัดการฐานข้อมูล โปรดติดต่อ line : naygho

https://i0.wp.com/quicksilvertranslate.com/wp-content/uploads/update_800x350.jpg

ส่งข้อความ